عشق و عاشقی،واقعیت یا مجاز !

27 اکتبر, 2021 | دکتر شاهمیری | 92 Comments

عشق و عاشقی،واقعیت یا مجاز !

عشق و عاشقی،واقعیت یا مجاز!!
💔 ❤️

در میان همه ی تصورات غلطی که درباره ی عشق وجود دارد، استوار ترین و با نفوذ ترین آنها این اعتقاد است که دوست داشتن دیوانه وار کسی عشق واقعی و یا دست کم یکی از مظاهر آن است.

عاشق شدن در شکل بسیار حاد آن به عنون وقوع عشق تجربه می شود. وقتی شخصی عاشق می شود بی شک آنچه او تجربه می کند “من او را دوست دارم” است. اما بی درنگ دو مشکل رخ می نماید:
نخست آنکه احساس عاشق شدن به طور اخص احساسی عاشقانه در رابطه با خواسته های جنسی است، زیرا حتی اگر فزندانمان را عمیقا دوست داسته باشیم هرگز عاشق آنها نمی شویم، حتی اگر دوستان همجنس خود را بیش از حد دوست داشته باشیم ،در صورت نداشتن تمایلات همجنس گرایانه عاشقشان نمی شویم. فقط هنگامی عاشق می شویم که به طور خود آگاه یا نا خود آگاه ازطریق جنسی برانگیخته شده باشیم. دوم اینکه عاشق شدن بدون استثنا واقعه ای موقت است. مهم نیست عاشق چه کس باشیم دیریا زود وقتی مدتی از رابطه ی ما گذشت از عشق فارغ می شویم. منظور ا ین نیست که برای همیشه از دوست داشتن شخصی که عاشقش بودیم منصرف می گردیم، بلکه دیگر آن احساس پر جاذبه ای را که از ویژگی های عاشقی است نداریم

عشق و عاشقی،واقعیت یا مجاز!!
💔 ❤️

…….ماه عسل معمولا تمام می شود. شکوفه های عشق پر احساس معمولا خیلی زود پژمرده می گردند. برای درک ماهیت پدیده عاشق شدن و پایان اجتناب نا پذیر آن ضروری است ماهیت آنچه را روانپزشکان”مرز های خود” می خوانند مورد بررسی قرار دهیم.

با توجه به آنچه می توان به کمک شواهدغیر مستقیم مورد بررسی قرار داد، بدیهی است نوزاد تازه متولد شده در چند ماه نخست زندگیش تفاوتی بین خود و بقیه دنیا قایل نیست. وقتی دستهایش را تکان می دهد دنیا به حرکت در می آید. وقتی گرسنه است دنیا گرسنه است، وقتی مادرش را در حال حرکت کردن می بیند،احساس می کند خودش در حال حرکت کردن است.وقتی مادرش در حال آواز خواندن است طفل احساس می کند خود در حال آواز خواندن است. او نمی تواند تفاوتی بین خود،گهواره، اتاق پدر و مادرش قایل شود. برای او موجود جاندار و بیجان فرقی ندارد. من و تو نیز برایش تفاوتی ندارد. او و دنیا یکی است. نه مرزی وجود دارد و نه جدایی مفهومی دارد، کودک هنوز هویتی ندارد.

اما کودک با تجربه ی زندگی ،شروع به درک این احساس می کند که موجودی است جدا از بقیه ی دنیا. وقتی گرسنه است،همیشه مادر برای شیر دادن به او حاضر نیست. وقتی دلش می خواهد بازی کند ، مادر معمولا نمی خواهد بازی کند . بنابر این کودک پی می برد خواست اوبا خواست مادر یکی نیست و اراده ی او جدا از رفتار مادر تجربه می شود.

حس “من” در کودکی آغاز به رشد می کند. عقیده بر این است که رفتار متقابل بین طفل و مادر زمینه ای است که در آن حس (هویت) کودک پرورش می یابد. مشاهده شده است که وقی رفتار متقابل بین طفل و مادر به طور جدی دچار اختلال می گردد — برای مثال وقتی مادری وجود ندارد، یا جانشین مناسب برای مادر نیست و یا وقتی بدلیل اختلال روانی، مادر به طور کلی نسبت به کودک بی توجه یا بی علاقه است – طفل در کودکی و یا در بزرگسالی از نظر هویت به بی اساس ترین شکل دچار مشکل می گردد.

هنگامی که کودک پی می برد اراده ای دارد که از آن اوست نه از آن دنیا، به تفاوت گذاشتن بین خود و دنیا می پردازد . وقتی او اراده به حرکت می کند ، دستانش در برابر چشمانش به حرکت در می آیند ، اما دیگر گهواره یا سقف حرکت نمی کنند . بنابر این کودک پی می برد دست و اراده اش با یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین، دستش از آن اوست ; از وی جدا نیست و به دیگری تعلق ندارند. بدین گونه در یکسال اول زندگی می آموزیم که چه کسی هستیم و ، چه کسی نیستیم. در پایان سال اول زندگی می دانیم این دست من ، پای من ، سر من ، زبان من ، چشمان من ،و حتی نظر من ، صدای من ، افکار من ، و احساسات من است . به اندازه جسم خود و محدودیت های آن آگاه می شویم. این محدودیت های جسمی”مرزهای “ما هستند. آگاهی ذهنی از این محدودیت ها خود همان چیزی است که مرز های من خوانده می شود .


عشق و عاشقی،واقعیت یا مجاز!!
💔 ❤️

……گسترش مرز های خود ، فرآیندی است که از کودکی آغاز می شود و تا نوجوانی و حتی بزرگسالی ادامه می یابد، اما مرز هایی که پس از آن ساخته می شوند بیش از اینکه جسمانی باشند روانی هستند. برای مثال دو و سه سالگی ، نمونه دوره ای است که در آن کودک با محدودیت ها و قدرت های خود سازش می کند. در صورتی که پیش از این دوره با وجود اینکه وی آموخته است خواست او خواست مادر نیست، هنوز به این احتمال که ممکن است خواست او خواست مادرش باشد امیدوار است و احساس می کند باید چنین باشد.

بدلیل وجود همین امید و احساس است که کودک 2 ساله معمولا سعی می کند همچون سلطانی مستبد و حاکمی مطلق رفنار کند و آن چنان به اولیاء خواهر و برادر و حیوانات خانگی دستور می دهد که گویی آنان در سپاه شخصی او خدمه ای بیش نیستند; حتی آنان هنگامی که به فرمانش گردن می نهند با خشم شاهانه ای به ایشان پاسخ می دهد. بنابراین پدر و مادر این دوره را “دو سال وحشتناک” نام می گذارند.در اواخر سه سالگی، کودک در نتیجه ی قبول واقعیت ضعف خود آرامتر و بالغ تر می گردد. با وجود این ، امید داشتن قدرت مطلق چنان رویای شیرینی است که کودک پس از سالها برخورد دردناک با ضعف شخصی خود نمی تواند آن را از سر یبیرون کند. اگرچه کودک سه ساله می تواند واقعیت محدودیت های خود را بپذیرد، سالها با گریز زدن گاه به گاه به دنیای خیال، یعنی دنیای “سوپرمن “ها و کاپیتان “مارول” ها که در آن هنوز امکان داشتن قدرت مطلق (خصوصا قدرت شخصی) وجود دارد به این ادامه می هد. اما بتدریج حتی سوپر قهرمان ها هم فراموش می شوند و در اواخر سال های میانی نوجوانی ، نوجوان ها می دانند افرادی محدود شده به محدودیت های جسم و قدرتشان هستند و هر کدام تا حدی ارگانیسمی شکننده و ضعیف اند که فقط در میان جمعی از همنوعان خود که جامعه نام دارد موجودیت می یابند.

آنان در این جامعه به طور اخص با دیگران تفاوتی ندارند. بلکه فقط با توجه به هویت های فردی ، مرزها و محدودیتها یشان از بقیه همنوعان خود به خود متمایز می گردند.

آنچه بر آن سوی این مرزها تسلط دارند، تنهایی است. بعضی افراد ، به خصوص آن عده از بیمارانی که روانپزشکان آنان را “اسکیزو ئید” می نامند، به دلیل کسب تجارت نا خوشایند و آسیب زننده ی دوران کودکی ، دنیا ی خارج ازخود را به گونه ای رهایی ناپذیر خطر ناک، خصومت آمیز، گیج کننده و نا مهربان می پندارند. این افراد مرز های خود را حمایتگر و امن می یابند و فقط در تنهایی خود احساس امنیت می کنند. اما تنهایی برای اکثر ما احساسی دردناک است و آرزو می کنیم که از پشت دیوار های هویت فردی به جایی فرار کنیم که در آنجا بتوانیم بیشتر با دنیای خارج یکی شویم.

تجربه ی عاشق شدن امکان این فرار را به طور موقت مهیا می سازد. جوهر اصلی پدیده ی عاشق شدن، فرو ریختن ناگهانی بخشی از مرز های خود است که در آن فرد این امکان را می یابد تا هویت خود را با دیگری یکی سازد. رهایی ناگهانی از خود و فوران انفجار آمیز خود در وجود معشوق او ، پایان مهیج تنهایی که ره اورد فرو ریختن مرز های خود است، برای اکثر ما احساسی پر جاذبه و تجربه ای خوشایند در پی دارد. ما و معشوق یکی شده ایم. تنهایی به پایان رسیده است!

در بعضی موارد ( اما بی شک نه در همه ی موارد) عاشق شدن عملی “واپسگرا” است. تجربه ی حل شدن در وجود معشوق به همراه خود ، بازتاب های دوره ای دارد که در طفولیت در وجود مادرمان حل می شدیم. ما همراه با این یکی شدن همچنین احساس قدرت مطلق را که باید پس از طی سفر کودکی به فراموشی می سپردیم ، دوباره تجربه می کنیم . تمام ناشدنی ها ممکن به نظر می رسد! با یکی شدن با معشوقمان احساس می کنیم می توانیم بر همه ی موانع غلبه کنیم . تصور می کنیم که نیروی عشق ما باعث خواهد شد نیرو های مخالف در برابرمان سر تعظیم فرود آورد و در تاربکی ناپدید گردد . همه ی مشکلات از پیش پا برداشته می شود و آینده بی نقص خواهد بود. عدم واقعیت این احساسات که به هنگام عاشقی ،اساسا با عدم واقعیت احساس کودکی که خود را در خانواده و دنیا ،سلطانی با قدرت نا محدود می انگارد یکی است .
@drshahmiriclinic

www.drshahmiri.com

Write Reviews

Leave a Comment

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

92 Comments & Reviews

 • Phone number reverse identification

  You always seem to handle the timely topics that I’m keen about. Thank you for that!

  https://thecurioussisters.com/2023/10/22/hsbc-scams-in-the-uk-real-stories-tips-and-tricks/

 • Pingback: cialis for sale over the counter
 • Pingback: cialis mastercard
 • Pingback: cialis mail order
 • Pingback: best online pharmacy provigil
 • Pingback: promethazine codeine online pharmacy
 • Pingback: tadalafil 5mg price in india
 • Pingback: viagra tablets over the counter
 • Pingback: buy cheap viagra online us
 • Pingback: best price tadalafil
 • Pingback: over the counter drug that works like cialis
 • Pingback: misoprostol pharmacy cost
 • Pingback: generic sildenafil 25 mg
 • Pingback: viagra best buy india
 • Pingback: viagra pills over the counter canada
 • Pingback: generic sildenafil from india
 • Pingback: viagra cost australia
 • Pingback: cheap generic viagra uk
 • Pingback: when to take cialis 20mg
 • Pingback: purchase generic cialis
 • Pingback: cialis and depoxitine
 • Pingback: how long does cialis stay in your system
 • Pingback: gabapentin neuralgia
 • Pingback: what foods should i avoid while taking sulfamethoxazole?
 • Pingback: metronidazole adults
 • Pingback: valtrex toddlers
 • Pingback: tamoxifen ersatz
 • Pingback: pregabalin and melatonin
 • Pingback: lasix acao
 • Pingback: lisinopril paresthesia
 • Pingback: glucophage ahumada
 • Pingback: semaglutide weight loss dosage chart
 • Pingback: how does semaglutide work
 • Pingback: stopping rybelsus
 • Pingback: what would happen if i ate 30 escitalopram
 • Pingback: can zoloft cause depression
 • Pingback: flagyl iud
 • Pingback: can i take tylenol with lexapro
 • Pingback: side effects of coming off cymbalta
 • Pingback: how often do i take amoxicillin
 • Pingback: fluoxetine pictures of pills
 • Pingback: dom-gabapentin used
 • diplomsuper.net

  Купить диплом о среднем специальном – значимый выбор для тех, кто окончил профессиональное образование.

  • Lynwood

   Its like you learn my thoughts! You appear to understand so much about this, such
   as you wrote the guide in it or something. I believe that you just can do with a few % to drive the message house
   a little bit, however instead of that, that is magnificent blog.
   A great read. I will certainly be back.

 • Pingback: amoxicillin and keflex allergy
 • Marcelo

  Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of afterward its up to other people that they will assist, so here it occurs.

 • Pingback: sildenafil 100mg online india
 • Pingback: cephalexin cvs
 • Kendra

  I read this post completely regarding the resemblance of hottest and previous technologies, it’s amazing article.

 • gregorykuhn918.huicopper.com

  This piece of writing provides clear idea for the new people of blogging,
  that actually how to do running a blog.

 • Nichole

  I’m gone to say to my little brother, that he should also visit this web site on regular basis to obtain updated from
  newest news.

 • article

  I think the admin of this web site is in fact
  working hard for his website, since here every stuff is quality based stuff.

 • diplom4you.net

  На территории городе Москве купить диплом – это удобный и оперативный способ достать нужный бумага без избыточных проблем. Разнообразие компаний предлагают сервисы по производству и торговле свидетельств разнообразных образовательных институтов – https://diplom4you.net/. Ассортимент дипломов в столице России большой, включая документация о академическом и среднем профессиональной подготовке, свидетельства, дипломы колледжей и университетов. Главное достоинство – возможность получить аттестат Гознака, гарантирующий истинность и высокое качество. Это предоставляет уникальная защита ото фальсификаций и предоставляет возможность воспользоваться свидетельство для различных задач. Таким способом, приобретение аттестата в Москве становится безопасным и оптимальным вариантом для таких, кто желает достичь процветанию в сфере работы.

 • https://mighty-wiki.win/index.php?title=The_final_word_Guideline_to_Knowledge_Neroli:_Strategies_for_Identifying_and_Appreciating_this_Fragrant_Essential_Oil_50788

  I am not sure where you’re getting your info, but great topic.
  I must spend a while learning much more or figuring out more.
  Thanks for fantastic information I used to be searching for this information for my mission.

 • Hildegarde

  Woah! I’m really digging the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get
  that “perfect balance” between superb usability and visual appeal.

  I must say you’ve done a fantastic job with this.
  Also, the blog loads extremely quick for me on Chrome.

  Exceptional Blog!

 • Pingback: azithromycin make u sleepy
 • procesal.cl

  magnificent put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this
  sector do not realize this. You must proceed your writing.
  I am sure, you have a huge readers’ base already!

 • Fredric

  After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment.
  There has to be a way you can remove me from that service?
  Kudos!

 • Jacquie

  It’s amazing designed for me to have a web site, which is good designed
  for my experience. thanks admin

 • Roscoe

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do
  you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Thanks

 • Cathryn

  Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include
  approximately all vital infos. I’d like to peer more posts like
  this .

 • Nicholas

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back
  to your webpage? My website is in the very same area of interest as yours
  and my visitors would truly benefit from some of the information you present
  here. Please let me know if this okay with you. Many thanks!

 • Dora

  I am really impressed together with your writing talents and also
  with the structure in your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it
  yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 • wiki.3cdr.ru

  Good article. I am dealing with some of these issues as well..

 • https://oscar-wiki.win/index.php?title=Unlock_the_Healing_Possible:_Important_Tips_for_Working_with_Ginger_Oil_75999

  Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
  Many thanks for supplying this info.

 • Cathleen

  What’s up, yup this paragraph is genuinely nice and
  I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.

 • Dessie

  What’s up Dear, are you in fact visiting this website daily, if so then you will definitely get fastidious experience.

 • Adam

  I used to be suggested this web site via my cousin. I’m now
  not sure whether or not this publish is written by means of him as nobody else know such
  detailed about my problem. You’re incredible!
  Thanks!

 • wiki.mysupp.ru

  May I just say what a relief to uncover an individual who truly understands what they are discussing on the web.
  You certainly know how to bring an issue to light
  and make it important. More people must look at this and understand this side of the story.
  It’s surprising you aren’t more popular because you most
  certainly have the gift.

 • Mckenzie

  Great items from you, man. I’ve be aware your stuff previous to and you’re
  just too excellent. I actually like what you have bought here,
  certainly like what you are saying and the way in which in which you assert it.
  You make it enjoyable and you continue to care for to keep it wise.

  I can’t wait to learn much more from you.
  That is really a tremendous site.

 • wiki.renew-platforms.dk

  You have made some decent points there. I looked on the internet for
  more info about the issue and found most people will
  go along with your views on this website.

 • http://erickcujw051.wpsuo.com

  If some one wants expert view about blogging after that i suggest him/her to
  pay a quick visit this blog, Keep up the pleasant work.

 • Graciela

  Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It’s the little changes that produce the largest changes. Thanks a lot for sharing!

 • Coy

  Hi there, I read your blog daily. Your writing style is awesome, keep it up!

 • Felipa

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly
  donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group.
  Talk soon!

 • Shella

  I really like it when people get together and share thoughts.

  Great blog, stick with it!

 • Coral

  Great blog you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that
  cover the same topics discussed in this article? I’d really like to be a
  part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know.
  Thank you!

 • Jeannette

  I think everything said was very logical. However, consider this,
  suppose you added a little information? I ain’t saying
  your content is not good., but what if you added something that grabbed people’s attention? I mean عشق و عاشقی،واقعیت یا مجاز
  ! – کلینیک روانپزشکی و مشاوره دکتر شاهمیری is kinda plain.
  You could glance at Yahoo’s front page and note how they
  write post titles to get viewers to click. You might add a
  related video or a related pic or two to get readers interested about everything’ve written. Just
  my opinion, it might make your blog a little bit more interesting.

 • Tina

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and everything.
  Nevertheless imagine if you added some great graphics
  or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this site could definitely be one of the most beneficial in its niche.

  Great blog!

 • https://wiki-burner.win

  Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.

  Please let me know where you got your design. Thanks a lot

 • Guillermo

  Good way of telling, and fastidious post to take facts concerning my presentation subject,
  which i am going to present in college.

 • Felica

  Hello, Neat post. There is an issue with your site in web explorer, would test this?
  IE nonetheless is the market chief and a huge part of other folks will miss your magnificent writing due to this problem.

 • Junko

  Hello There. I found your blog the use of msn. This is a very well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info.
  Thank you for the post. I will certainly return.

 • Heriberto

  For the reason that the admin of this web page is working, no question very soon it will be renowned, due to its feature contents.

 • Felica

  I was wondering if you ever considered changing the structure of your blog?
  Its very well written; I love what youve got
  to say. But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 • Kristy

  What’s up, just wanted to tell you, I enjoyed this post.
  It was practical. Keep on posting!

 • Pingback: fish flox forte ciprofloxacin
 • Pingback: can you take amoxicillin and cephalexin together
 • Pingback: bactrim nausea
 • Pingback: bactrim for ear infection
 • Marisa

  Why users still use to read news papers when in this technological world everything is existing on net?

 • http://dallasqome470.cavandoragh.org/unlocking-the-all-natural-electrical-power-major-methods-for-harnessing-patchouli-necessary-oil-benefits

  What’s up, after reading this remarkable article i am also glad
  to share my knowledge here with friends.