ماه: اکتبر 2021

عشق و عاشقی،واقعیت یا مجاز!!💔 ❤️ در میان همه ی تصورات غلطی که درباره ی عشق وجود دارد، استوار ترین و با نفوذ ترین آنها این اعتقاد است که دوست داشتن دیوانه وار کسی عشق واقعی و یا دست کم یکی از مظاهر آن است. عاشق شدن در شکل بسیار حاد آن به عنون وقوع […]

مطب روانپزشکی دکتر شاهمیری 📢چگونه به کودکان پاداش بدهیم: پاداش برای رفتار مطلوب، یک تقویت کننده محسوب می شود. کودک نسبت به کاری که انجام داده احساس خوبی پیدا می کند و در نتیجه این میل در او به وجود می آیدکه آن را تکرار کند. یک تقویت کننده می تواند هر چیزی باشد و […]